Powrót na stronę startową
POŁĄCZENIE SPÓŁEK - ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. i "GTBS" Sp. z o.o.
* Połączenie Spółek - dokumenty do pobrania:
ZWOŁANIE KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU urządzenia lasu dla Lasów Komunalnych miasta Głuchołazy na lata 2016-2025
- Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.
- konsultacja społeczna planu
- zgłoszenie planu do konsultacji społecznej
* Elaborat
* Mapa gospodarczo-przeglądowa cięć rębnych
* Mapa gospodarczo-przeglądowa drzewostanów lasów komunalnych miasta Głuchołazy
* Mapa gospodarczo-przeglądowa zagospodarowania rekreacyjnego lasów komunalnych miasta Głuchołazy
* Program Ochrony Przyrody
* Prognoza oddziaływania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na środowisko
Polityka środowiskowa
- Polityka środowiskowa
Inne
PRACE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM, HODOWLĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM LASU KOMUNALNEGO W GŁUCHOŁAZACH NA ROK 2016 - Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
* OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY - DREWNO POZYSKANE W LESIE KOMUNALNYM
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI ORAZ INNE OGŁOSZENIA I CENNIKI SPÓŁKI
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOŁAZY
PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja Biuletynu
Przeczytaj...dowiesz się więcej!
Trujesz, jeśli wrzucasz do pieca, co popadnie!
test
testtest
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r. > - konsultacja społeczna planu

 
Data utworzenia informacji:
2015-11-03
Informację wprowadził:
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Informację opracował:
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Data ostatniej aktualizacji:
2015-11-03 09:52:12
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Ewa Kaźmierczak-Tkacz

Pokaż rejestr zmian elementu menu
copyright © 2004 | itq sp. z o.o. | all rights reserved