Powrót na stronę startową
POŁĄCZENIE SPÓŁEK - ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. i "GTBS" Sp. z o.o.
* Połączenie Spółek - dokumenty do pobrania:
- INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
- Drugie Zawiadomienie Wspólników o zamiarze połączenia Spółek
- Pierwsze Zawiadomienie Wspólników o zamiarze połączenia Spółek
- Plan połączenia Spółek wraz z załącznikami
ZWOŁANIE KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU urządzenia lasu dla Lasów Komunalnych miasta Głuchołazy na lata 2016-2025
- Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.
- konsultacja społeczna planu
Polityka środowiskowa
- Polityka środowiskowa
Inne
* DO SPRZEDANIA - SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY ŚMIECIARKA FSC STAR
* DO SPRZEDANIA - SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY ŚMIECIARKA MAN 18.224
PRACE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM, HODOWLĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM LASU KOMUNALNEGO W GŁUCHOŁAZACH NA ROK 2016 - Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
* OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY - DREWNO POZYSKANE W LESIE KOMUNALNYM
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI ORAZ INNE OGŁOSZENIA I CENNIKI SPÓŁKI
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOŁAZY
PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja Biuletynu
Przeczytaj...dowiesz się więcej!
Trujesz, jeśli wrzucasz do pieca, co popadnie!
test
testtest
POŁĄCZENIE SPÓŁEK - ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. i "GTBS" Sp. z o.o. > * Połączenie Spółek - dokumenty do pobrania:

Uprzejmie informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 1 marca 2017 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nastapiło POŁĄCZENIE SPÓŁEK:
Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. i Zakład Usługowo-Produkcyjny "Komunalnik" Spółka z o.o., w drodze przejęcia całego majątku spółki ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. przez Spółkę GTBS Sp. z o.o.
 
Wskutek połączenia, na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach z dniem połączenia wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Zakładu Usługowo-Produkcyjnego "Komunalnik" Sp. z o.o. w Głuchołazach i od dnia 1 marca 2017 r. działa pod nazwą:
Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Wobec powyższego Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Głuchołazach, z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. w Głuchołazach.
 
Wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane przez dotychczasowych kontrahentów spółki ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. w Głuchołazach powinny, począwszy od dnia 1 marca 2017 r., zawierać następujące dane:
 
Nazwa:
Głuchołaskie Komunalne
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
 Nazwa skrócona:
Głuchołaskie KTBS Sp. z o.o.
 
Adres:
Plac Basztowy 3, 48-340 Głuchołazy
 
KRS: 0000174418
REGON: 531503840
NIP: 753 19 74 945


Pozostałe dokumenty w tej sekcji:

- INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

- Drugie Zawiadomienie Wspólników o zamiarze połączenia Spółek

- Pierwsze Zawiadomienie Wspólników o zamiarze połączenia Spółek

- Plan połączenia Spółek wraz z załącznikami
 
Data utworzenia informacji:
2016-11-17
Informację wprowadził:
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Informację opracował:
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Data ostatniej aktualizacji:
2017-03-08 10:27:27
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Ewa Kaźmierczak-Tkacz

Pokaż rejestr zmian elementu menu

Rejestr zmian w informacji:
Data
Osoba aktualizująca
Opis zmiany
2017-03-08 10:27:27
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2017-03-08 10:26:40
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2017-03-08 10:26:18
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2017-03-08 10:25:49
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2017-03-08 10:24:59
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2017-03-08 10:23:51
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2017-03-08 10:23:31
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2017-03-08 10:22:42
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2017-03-08 10:22:06
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2017-03-08 10:21:25
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2017-03-08 10:19:40
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2016-12-01 15:16:08
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * POłąCZENIE SPółEK - DOKUMENTY DO POBRANIA:
2016-11-17 14:05:27
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Aktualizacja elementu menu 2-go poziomu.
2016-11-17 14:04:02
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Aktualizacja elementu menu 2-go poziomu.
2016-11-17 13:45:35
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Aktualizacja elementu menu 2-go poziomu.
2016-11-17 13:41:59
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: * PIERWSZE ZAWIADOMIENIE WSPóLNIKóW O ZAMIARZE POłąCZENIA SPółEK
2016-11-17 13:37:16
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Aktualizacja elementu menu 2-go poziomu.
2016-11-17 13:36:28
Ewa Kaźmierczak-Tkacz
Nowy element menu 2-go poziomu: * PIERWSZE ZAWIADOMIENIE WSPóLNIKóW O ZAMIARZE POłąCZENIA SPółEK
copyright © 2004 | itq sp. z o.o. | all rights reserved