Powrót na stronę startową
POŁĄCZENIE SPÓŁEK - ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. i "GTBS" Sp. z o.o.
* Połączenie Spółek - dokumenty do pobrania:
ZWOŁANIE KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU urządzenia lasu dla Lasów Komunalnych miasta Głuchołazy na lata 2016-2025
- Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.
- konsultacja społeczna planu
Polityka środowiskowa
- Polityka środowiskowa
Inne
* DO SPRZEDANIA - SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY ŚMIECIARKA FSC STAR
* DO SPRZEDANIA - SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY ŚMIECIARKA MAN 18.224
PRACE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM, HODOWLĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM LASU KOMUNALNEGO W GŁUCHOŁAZACH NA ROK 2016 - Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
* OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY - DREWNO POZYSKANE W LESIE KOMUNALNYM
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI ORAZ INNE OGŁOSZENIA I CENNIKI SPÓŁKI
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOŁAZY
PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja Biuletynu
Przeczytaj...dowiesz się więcej!
Trujesz, jeśli wrzucasz do pieca, co popadnie!
test
testtest
 
Statystyki Biuletynu Informacji Publicznej
Ogólna liczba odwiedzin serwisu:
220740
Statystyki poszczególnych sekcji Biuletynu
POŁĄCZENIE SPÓŁEK - ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. i "GTBS" Sp. z o.o.
* Połączenie Spółek - dokumenty do pobrania:
3169
- INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
399
- Drugie Zawiadomienie Wspólników o zamiarze połączenia Spółek
502
- Pierwsze Zawiadomienie Wspólników o zamiarze połączenia Spółek
810
- Plan połączenia Spółek wraz z załącznikami
558
ZWOŁANIE KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU urządzenia lasu dla Lasów Komunalnych miasta Głuchołazy na lata 2016-2025
- Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu
1059
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU - PLIK DO POBRANIA
587
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.
- zgłoszenie planu do konsultacji społecznej
569
* Elaborat
539
* Mapa gospodarczo-przeglądowa cięć rębnych
542
* Mapa gospodarczo-przeglądowa drzewostanów lasów komunalnych miasta Głuchołazy
552
* Mapa gospodarczo-przeglądowa zagospodarowania rekreacyjnego lasów komunalnych miasta Głuchołazy
554
* Program Ochrony Przyrody
537
* Prognoza oddziaływania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na środowisko
527
Polityka środowiskowa
- Polityka środowiskowa
794
- Polityka środowiskowa Spółki Komunalnik
451
Inne
- oferta sprzedaży + zdjęcia
217
- oferta sprzedaży + zdjęcia
246
PRACE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM, HODOWLĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM LASU KOMUNALNEGO W GŁUCHOŁAZACH NA ROK 2016 - Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
1210
* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
701
- Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
488
- Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1
723
- Wymagania dla składającego ofertę - Załącznik Nr 2
739
* OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY - DREWNO POZYSKANE W LESIE KOMUNALNYM
1136
- Oferty sprzedaży drewna pozyskanego w Lesie Komunalnym
2378
- Cennik sprzedaży drewna Nr 1/2016 obowiązujący od dnia 11.02.2016 r.
801
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI ORAZ INNE OGŁOSZENIA I CENNIKI SPÓŁKI
3590
**HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU MIASTA GŁUCHOŁAZY I-VI 2017 R.
449
**HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY I-VI 2017 R.
508
**SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI W GMINIE GŁUCHOŁAZY NA 2017 R.
487
- SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI
1754
"GEPARDY BIZNESU" - wyróżnienie dla ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. w Głuchołazach
2383
CENNIK OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W GŁUCHOŁAZACH
1861
OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY (worki na odpady komunalne, na surowce wtórne, elektr. maszyna do pisania)
2597
** ZASTĘPCZA SŁUŻBA WOJSKOWA
2501
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOŁAZY
1668
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOLAZY
1109
PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
1501
PSZOK - JUŻ OTWARTY
1005
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
1609
Redakcja Biuletynu
3785
Przeczytaj...dowiesz się więcej!
Trujesz, jeśli wrzucasz do pieca, co popadnie!
2467
test
testtest
1925
tttt
1009
copyright © 2004 | itq sp. z o.o. | all rights reserved