Powrót na stronę startową
POŁĄCZENIE SPÓŁEK - ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. i "GTBS" Sp. z o.o.
* Połączenie Spółek - dokumenty do pobrania:
ZWOŁANIE KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU urządzenia lasu dla Lasów Komunalnych miasta Głuchołazy na lata 2016-2025
- Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.
- konsultacja społeczna planu
Polityka środowiskowa
- Polityka środowiskowa
Inne
* DO SPRZEDANIA - SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY ŚMIECIARKA FSC STAR
* DO SPRZEDANIA - SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY ŚMIECIARKA MAN 18.224
PRACE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM, HODOWLĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM LASU KOMUNALNEGO W GŁUCHOŁAZACH NA ROK 2016 - Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
* OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY - DREWNO POZYSKANE W LESIE KOMUNALNYM
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI ORAZ INNE OGŁOSZENIA I CENNIKI SPÓŁKI
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOŁAZY
PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja Biuletynu
Przeczytaj...dowiesz się więcej!
Trujesz, jeśli wrzucasz do pieca, co popadnie!
test
testtest
 
Statystyki Biuletynu Informacji Publicznej
Ogólna liczba odwiedzin serwisu:
212861
Statystyki poszczególnych sekcji Biuletynu
POŁĄCZENIE SPÓŁEK - ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. i "GTBS" Sp. z o.o.
* Połączenie Spółek - dokumenty do pobrania:
2854
- INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
316
- Drugie Zawiadomienie Wspólników o zamiarze połączenia Spółek
394
- Pierwsze Zawiadomienie Wspólników o zamiarze połączenia Spółek
697
- Plan połączenia Spółek wraz z załącznikami
463
ZWOŁANIE KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU urządzenia lasu dla Lasów Komunalnych miasta Głuchołazy na lata 2016-2025
- Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu
951
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU - PLIK DO POBRANIA
492
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.
- zgłoszenie planu do konsultacji społecznej
473
* Elaborat
452
* Mapa gospodarczo-przeglądowa cięć rębnych
453
* Mapa gospodarczo-przeglądowa drzewostanów lasów komunalnych miasta Głuchołazy
456
* Mapa gospodarczo-przeglądowa zagospodarowania rekreacyjnego lasów komunalnych miasta Głuchołazy
440
* Program Ochrony Przyrody
436
* Prognoza oddziaływania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na środowisko
445
Polityka środowiskowa
- Polityka środowiskowa
654
- Polityka środowiskowa Spółki Komunalnik
374
Inne
- oferta sprzedaży + zdjęcia
146
- oferta sprzedaży + zdjęcia
159
PRACE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM, HODOWLĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM LASU KOMUNALNEGO W GŁUCHOŁAZACH NA ROK 2016 - Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
1021
* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
520
- Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
399
- Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1
564
- Wymagania dla składającego ofertę - Załącznik Nr 2
592
* OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY - DREWNO POZYSKANE W LESIE KOMUNALNYM
1000
- Oferty sprzedaży drewna pozyskanego w Lesie Komunalnym
2091
- Cennik sprzedaży drewna Nr 1/2016 obowiązujący od dnia 11.02.2016 r.
706
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI ORAZ INNE OGŁOSZENIA I CENNIKI SPÓŁKI
3483
**HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU MIASTA GŁUCHOŁAZY I-VI 2017 R.
363
**HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY I-VI 2017 R.
400
**SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI W GMINIE GŁUCHOŁAZY NA 2017 R.
331
- SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI
1656
"GEPARDY BIZNESU" - wyróżnienie dla ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. w Głuchołazach
2267
CENNIK OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W GŁUCHOŁAZACH
1755
OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY (worki na odpady komunalne, na surowce wtórne, elektr. maszyna do pisania)
2507
** ZASTĘPCZA SŁUŻBA WOJSKOWA
2396
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOŁAZY
1536
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOLAZY
1017
PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
1384
PSZOK - JUŻ OTWARTY
919
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
1495
Redakcja Biuletynu
3688
Przeczytaj...dowiesz się więcej!
Trujesz, jeśli wrzucasz do pieca, co popadnie!
2361
test
testtest
1801
tttt
846
copyright © 2004 | itq sp. z o.o. | all rights reserved