Powrót na stronę startową
POŁĄCZENIE SPÓŁEK - ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. i "GTBS" Sp. z o.o.
* Połączenie Spółek - dokumenty do pobrania:
ZWOŁANIE KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU urządzenia lasu dla Lasów Komunalnych miasta Głuchołazy na lata 2016-2025
- Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.
- konsultacja społeczna planu
Polityka środowiskowa
- Polityka środowiskowa
Inne
PRACE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM, HODOWLĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM LASU KOMUNALNEGO W GŁUCHOŁAZACH NA ROK 2016 - Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
* OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY - DREWNO POZYSKANE W LESIE KOMUNALNYM
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI ORAZ INNE OGŁOSZENIA I CENNIKI SPÓŁKI
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOŁAZY
PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja Biuletynu
Przeczytaj...dowiesz się więcej!
Trujesz, jeśli wrzucasz do pieca, co popadnie!
test
testtest
 
Statystyki Biuletynu Informacji Publicznej
Ogólna liczba odwiedzin serwisu:
198479
Statystyki poszczególnych sekcji Biuletynu
POŁĄCZENIE SPÓŁEK - ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. i "GTBS" Sp. z o.o.
* Połączenie Spółek - dokumenty do pobrania:
2150
- INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
111
- Drugie Zawiadomienie Wspólników o zamiarze połączenia Spółek
181
- Pierwsze Zawiadomienie Wspólników o zamiarze połączenia Spółek
466
- Plan połączenia Spółek wraz z załącznikami
249
ZWOŁANIE KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU urządzenia lasu dla Lasów Komunalnych miasta Głuchołazy na lata 2016-2025
- Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu
704
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU - PLIK DO POBRANIA
342
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.
- zgłoszenie planu do konsultacji społecznej
313
* Elaborat
297
* Mapa gospodarczo-przeglądowa cięć rębnych
293
* Mapa gospodarczo-przeglądowa drzewostanów lasów komunalnych miasta Głuchołazy
298
* Mapa gospodarczo-przeglądowa zagospodarowania rekreacyjnego lasów komunalnych miasta Głuchołazy
286
* Program Ochrony Przyrody
280
* Prognoza oddziaływania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na środowisko
299
Polityka środowiskowa
- Polityka środowiskowa
407
- Polityka środowiskowa Spółki Komunalnik
225
Inne
PRACE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM, HODOWLĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM LASU KOMUNALNEGO W GŁUCHOŁAZACH NA ROK 2016 - Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
687
* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
283
- Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
245
- Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1
336
- Wymagania dla składającego ofertę - Załącznik Nr 2
372
* OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY - DREWNO POZYSKANE W LESIE KOMUNALNYM
749
- Oferty sprzedaży drewna pozyskanego w Lesie Komunalnym
1534
- Cennik sprzedaży drewna Nr 1/2016 obowiązujący od dnia 11.02.2016 r.
492
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI ORAZ INNE OGŁOSZENIA I CENNIKI SPÓŁKI
3223
**HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU MIASTA GŁUCHOŁAZY I-VI 2017 R.
159
**HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY I-VI 2017 R.
217
**SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI W GMINIE GŁUCHOŁAZY NA 2017 R.
147
- SYSTEM SEGREGACJI ŚMIECI
1492
"GEPARDY BIZNESU" - wyróżnienie dla ZU-P "Komunalnik" Sp. z o.o. w Głuchołazach
2108
CENNIK OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W GŁUCHOŁAZACH
1585
OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY (worki na odpady komunalne, na surowce wtórne, elektr. maszyna do pisania)
2338
** ZASTĘPCZA SŁUŻBA WOJSKOWA
2212
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOŁAZY
1298
INFORMACJA DOT. WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE GŁUCHOLAZY
863
PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
1133
PSZOK - JUŻ OTWARTY
754
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
1244
Redakcja Biuletynu
3456
Przeczytaj...dowiesz się więcej!
Trujesz, jeśli wrzucasz do pieca, co popadnie!
1897
test
testtest
1562
tttt
698
copyright © 2004 | itq sp. z o.o. | all rights reserved